Dům Štajner
místo: Úzká ul., Šestajovice - Trativody, Praha - Východ
projekt: 1998–2000, realizace: 1999–2000
klient: soukromá osoba
autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa – d u m architekti
dodavatel: VEJVODA, spol. s r.o.
zastavěná plocha: 117 m2, obestavěný prostor: 659 m3
náklady: 7 mil. Kč
foto: Filip Šlapal, Iveta Kopicová

Dům byl postaven na poli, na kraji příměstské vesnice Prahy, bez jakéhokoliv kontextu k místu, jako kolonizační obytná jednotka. Dům je striktně orientován na jih. Je postaven na minimální odstupové vzdálenosti od západní, severní a východní hranice pozemku tak, aby co největší jižní část pozemku mohla být využita pro zahradu. Zahrada byla pro vytvoření potřebného mikroklimatu založena zároveň se stavbou domu.
Dům je zcela utilitární. Nosná konstrukce je z litého železobetonu, zevnitř obnaženého, zvenku izolovaného standardním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou. Betonová konstrukce umožňuje v maximální míře využít akumulaci, díky čemuž lze dům provozovat bez energeticky náročných technických zařízení, bez nebezpečí přehřívání vnitřního prostoru.