Vestibul stanice metra Kolbenova, IV. B
místo: Kolbenova ul., Praha 9 – Vysočany, linka metra B
projekt: 1995–2001, realizace: 2000–2001
klient: Inženýring dopravních staveb, a.s.
autoři: Marek Chalupa, Miroslav Holubec, Štěpán Chalupa, Kamila Venclíková – d u m architekti
generální projektant: Metroprojekt Praha a.s., HIP ing. Jiří Úlehla
dodavatel: METROSTAV a.s., divize 7
zastavěná plocha: 1 495 m2, obestavěný prostor: 17 940 m3
náklady: 106,51 mil. Kč
grafika: Pavel Hrach
foto: Filip Šlapal

Nadzemní vestibul stanice metra byl navržen do již stávající masivní železobetonové konstrukce. Tato nosná konstrukce byla postavena jako podnož osmi-podlažního objektu.
V návrhu zůstala masivní železobetonová konstrukce obnažena a oblečena pouze do lehké fasády. Do skeletu byla vestavěna potřebná dispozice dopravního provozu pomocí pouhých lehkých montovaných konstrukcí.
Vnější plášť je porézní vůči světlu, vzduchu a komunikačním vstupům všude tam, kde je to provozně a funkčně žádoucí. To umožňuje škála materiálů fasády – pevné i otvíravé desky eternitu, pevné i otvíravé tabule skla, kovová síť.
Veřejný prostor pro cestující – vestibul se vymezuje vůči provoznímu zázemí zrcadlivou vnitřní stěnou, která reflektuje provoz a ruch ulice až do vnitřního prostoru stavby. Zrcadlivá stěna pracuje s obrazem pohybu ulice, lidí, aut, tramvají a vytváří nový, stále se měnící obraz. Prostor vestibulu je součástí ulice.