Nová budova Fakulty architektury ČVUT
místo: Thákurova ulice, Dejvice - Praha 6
soutěžní návrh: I.kolo 05/2004, II.kolo 08/2004
klient: České vysoké učení technické v Praze
autoři: Marek Chalupa, Milan Jirovec, Štěpán Chalupa, Kamila Venclíková, Martin Rusina, Tomáš Havlíček, Tomáš Straka, Štěpán Valouch – d u m architekti
spolupráce: Michal Rosický
plocha pozemku: 9 064 m2, zastavěná plocha: 7 195 m2, obestavěný prostor: 133 169 m3
předpokládané náklady: 797 mil. Kč
ocenění: odměna

Soutěžním návrhem na novou budovu Fakulty architektury v dejvickém vysokoškolském campusu ČVUT jsme se vyjádřili:
1.ke způsobu dostavby „Paroubkova bloku“, na kterém stojí Stavební fakulta,
2.ke vzájemnému vztahu dnes oddělených fakult Fakulty architektury a Stavební fakulty,
3.v jakém prostředí dnes vyučovat architekturu.

Navrhli jsme:
1.nízkou budovu zabírající 100% plochy stavebního pozemku; budova se svojí formou od existujícího Paroubkova souboru budov A a B neodděluje, ale naopak ho doplňuje a vytváří s ním jeden celek,
2.budovu, která vytváří se stávajícím Paroubkovým souborem budov A a B jeden funkční celek - Fakultu stavebního umění (Výuka o navrhování budov je jedna a musí být komplexní!),
3.koncentrovanou, vodorovně členěnou budovu do tří hlavních nadzemních podlaží: horní úroveň - volně přestavitelné ateliéry se šedovými světlíky se severním osvětlením a okny ve fasádě, střední úroveň - pracovny pedagogů, spodní úroveň - společné výukové a veřejné prostory s posluchárnami, dílnami a administrativou školy; s velkorozponovým průmyslovým skeletem 18x7,2m umožňujícím realizovat i přestavovat prostory pro soustředěnou kreativní práci, studium i experimenty.