Hotel Kolbenova
místo: Kolbenova ul., Praha 9 – Vysočany, linka metra B
studie: 05/2006
klient: KOLBENKA a.s.
autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa
spolupráce: Tomáš Havlíček, Martin Rusina, Michal Rosický
projektant: Metroprojekt Praha a.s., Chalupa architekti
plocha pozemku: 1 323 m2, zastavěná plocha: 1 012 m2, obestavěný prostor: 27 324 m3
předpokládané náklady: 145 mil. Kč
vizualizace: David Kubík