Areál Vysokého učení technického v Brně "Akademické náměstí"
místo: ulice Bulínova, Veveří, Šumavská, Brno
soutěžní návrh: 04/2008
klient: Vysoké učení technické v Brně
autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Michal Rosický, Daniel Tvrdík
hrubá podlažní plocha: 24 720 m2
vizualizace: Lukáš Zimandl, David Kubík


Tři fakulty – tři utilitární kvádry. Jejich zdánlivě nahodilé rozmístění reaguje na geometrii pozemku a nenásilně dotváří lokální prostorové vztahy. Jde o řešení šité na míru klínovité parcele vyšlé ze střetu různých směrů městské osnovy. Návrh se jako nový specifický otisk připojuje do pestré sbírky architektonických názorů a forem charakteristických pro různá období 20. století, které postupně od 20. let vyplňují lichoběžníkové území tvořící bezprostřední okolí „Akademického náměstí“.


Volnost rozvrhu a neformálnost prostorů plynoucích mezi budovami vyplývá z chápání současné vysoké školy jako civilní platformy pro studium, práci, tvorbu a výzkum. Potřebu zdůrazňovat autoritu instituce nahradila snaha jít příkladem v utváření kvalitního pracovního, městského i životního prostředí a snaha o otevřenou interakci s městem a veřejností. Tyto tendence se propisují do vnitřního uspořádání budov i do materiálového řešení.