Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
místo: Koleje 17. listopadu, Pátkova 3, Praha 8
soutěžní návrh: 03–04/2009
klient: Univerzita Karlova v Praze
autor původního návrhu: Karel Prager
autoři úpravy budovy menzy pro využití FHS UK: Marek a Štěpán Chalupové
spolupráce: Tomáš Havlíček, Michal Rosický, Přemysl Jurák, Krištof Hanzlík, Matěj Hošek, Adam Gebrian
konzultace: David Kopecký, Mikoláš Vavřín, Jan Žemlička, Jiří Cajthaml, Petr Boháč, Jiří Králíček
zastavěná plocha: 3 112 m2
hrubá podlažní plocha: 14 257 m2
obestavěný prostor: 63 600 m3
vizualizace, animace: Radim Petruška, Vít Musil – Miss3