Zastupitelský úřad České republiky v USA
místo: 3900 Spring of Freedom St. NW, Washington, D.C., USA
soutěžní návrh: 07/2009-02/2010, 1.cena
klient: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
architekti: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Michal Rosický, Tomáš Horalík, Jakub Chuchlík
spolupráce: Adam Gebrian, Petr Babák / Laboratoř, Zdeněk Sendler
hrubá podlažní plocha: 5 490 m2
vizualizace: Radim Petruška, Vít Musil – Miss3

Návrh ZÚ ČR respektuje unikátní přírodní rámec daného místa, kterého je pouze doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Svou formou rozděluje lokalitu na tři samostatné části. Na prostor předjezdu, jehož slavnostnost podtrhuje čelní fasáda v podobě drapérie z mléčného skla. Na prostor soukromé zahrady, navázané na byty a kanceláře, sloužící k setkáním pracovnějšího charakteru. A konečně na prostor reprezentační zahrady, která tvoří ideové jádro projektu. Tato zahrada je velkoryse nadimenzována, přirozeně propojena s hlavními společenskými prostorami ZÚ a nově zprostředkovává silný kontakt mezi novostavbou a existující rezidencí velvyslance.

Soutěžní návrh Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu má za úkol (kromě samozřejmého vytvoření prostředí pro práci a setkávání) reprezentovat ČR v zahraničí. Nesnaží se ukázat jací jsme, ale jací bychom být chtěli, nebo lépe řečeno být mohli. Otevření, sebevědomí, přátelští, vstřícní, respektující, ohleduplní k přírodě a životnímu prostředí vůbec, vycházející z bohatých kulturních tradic, ctící demokratické principy, připravení kdykoliv pomoci. Doufejme, že k tomu nová budova ZÚ přispěje.