Vila na Hanspaulce
místo: Hanspaulka, Praha 6 - Dejvice
koncepční návrh: 04/2011
klient: soukromá osoba
autoři: Marek a Štěpán Chalupové
spolupráce: Michal Rosický, Tomáš Horalík, Matej Ruščák
hrubá užitná plocha: 670 m2
vizualizace: Vít Musil + Radim Petruška / miss3


Navrhujeme vilu se třemi obytnými křídly a centrální halou. Dům tak svými křídly dělí pozemek na tři zahrady, které mají rozdílným způsobem odměřenou míru intimity a množství slunečního svitu. Vstupní reprezentační zahrada je venkovním prostorem, který je nejvíc otevřený k ulici. Vila si tak díky tomuto předprostoru vytváří dostatečný odstup od ulice. V této zahradě předpokládáme umístění stavebníkem uvažované sochy; pro prostorové znázornění používáme v návrhu sochu Anishe Kapoora Tall Tree & the Eye, 2009. Největší z navržených zahrad je hlavní obytná zahrada, ke které přiléhá nejvíce osluněná část vily s hlavními obytnými prostory. Je od ulice odkloněná tak, aby tento soukromý prostor nebyl rušen pohledy z ulice. Třetí zahradou je vedlejší stinná zahrada, která je orientovaná na sever a tímto svým specifikem doplňuje do škály různých obytných prostorů další, charakteristický, venkovní stinný zahradní prostor. Zvláště v horkých letních měsících bude pro uživatele domu tato zahrada vítaným prostorem.


Koncepce zahradních úprav jednotlivých zahrad by měla vycházet za záměru vytvořit vzrostlými stromy a keři a jejich skupinami polouzavřené a uzavřené volné venkovní prostory, které jsou přímo propojené s vnitřními prostory vily. Jednotlivé stromy a keře by měly být komponovány ve volné prostorové skladbě anglického parku. Lokálním podrostem stromů by měly být luční trávy a menší kvetoucí keře. Volné plochy zahrad by měly být tvořeny stříhanými pobytovými trávníky.


Provozním těžištěm vily je hala, ke které přiléhají tři obytná křídla. Díky této organizaci jsou komunikační vzdálenosti uvnitř vily redukovány na minimum, obytná křídla využívají výhody mělké dispozice a větší obytné místnosti tak mají kontakt se dvěmi, resp. se třemi světovými stranami. Otevřenost místností do dvou, resp. třech stran umožňuje využívat různé módy denního světla a multiplikuje vizuální styk i komunikační propojení se zahradou.


Návrh vily se koncepčně odkazuje ke klasickému modelu palácové renesanční vily, který je volně soudobě interpretován.