PENZION SENIORŮ
místo: Hálkova ulice, Opava
soutěžní návrh: 01/2012
klient: město Opava
autoři: Marek a Štěpán Chalupové
spolupráce: Tomáš Horalík, Martin Krejčí, Michal Rosický, Matej Ruščák
vizualizace: Vít Musil, Radim Petruška / miss3
statika a zakládání: Ivan Němec / Němec Polák sro
požární bezpečnost: Petr Boháč / Požární bezpečnost staveb sro


Navrhujeme postavit tři domy, které stojí kolem vlastní zahrady.


Tuto prostorovou organizaci domů a rozdělení programu do tří domů navrhujeme jednak z důvodu vytvoření komornějšího prostředí penzionu a jednak z našeho přesvědčení, že takto organizované domy se mohou dobře zapojit do nesourodého okolí.


Stavba stojí na pomezí sídliště a starší výstavby Kateřinek, v rámci nedokončeného městského bloku. Považujeme za vhodné, aby se stavba svázala se všemi těmito navazujícími, i když rozdílnými městskými strukturami a mohla tak být klidnou součástí celého prostředí.


Štítem vysoké budovy A se soubor tří domů váže k nedokončenému bloku, lícem malé budovy B je posazen do vysledovatelné pomyslné uliční čáry, dlouhá budova C stojí volně v zahradě. Všechny tři domy jsou řazeny v ortogonální osnově sídliště. Domy by měly působit klidně a stabilně.


Všechny stromy na pozemku zachováváme, kromě jednoho, který nahrazujeme výsadbou nového ve vstupním dvoře. Stromy skládáme do celkového souboru s domy.