HELSINSKÁ CENTRÁLNÍ KNIHOVNA
MÍSTO: HELSINKY, FINSKO
SOUTĚŽNÍ NÁVRH: 04/2012
KLIENT: MĚSTO HELSINKY
AUTOŘI: MAREK A ŠTĚPÁN CHALUPOVÉ
SPOLUPRÁCE: TOMÁŠ HORALÍK, JAKUB CHUCHLÍK, MICHAL ROSICKÝ, MATEJ RUŠČÁK
STATIKA A ZAKLÁDÁNÍ: IVAN NĚMEC / NĚMEC POLÁK
STAVEBNÍ ČÁST: MICHAL POKORNÝ / M3M
TECHNIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ: JAN ŽEMLIČKA, JIŘÍ CAJTHAML, KATEŘINA KUKLOVÁ / PBA
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: MIROSLAV PRAXL / AMPENG
DENNÍ OSVĚTLENÍ: JAN KAŇKA
VIZUALIZACE: ŠTĚPÁN DOKOUPIL, LUKÁŠ FIŠER / CGARCH
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA: 16 000 M2
PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: € 69 900 000


PRO HELSINSKOU CENTRÁLNÍ KNIHOVNU (HCL) NAVRHUJEME BUDOVU, KTERÁ
- REFLEKTUJE DŮLEŽITÉ VZTAHY VE SVÉM OKOLÍ A
- ODRÁŽÍ SOUDOBÉ POSLÁNÍ KNIHOVNY JAKO OTEVŘENÉ INSTITUCE.


BUDOVA HCL JE MĚSTSKÝM BLOKEM.
BUDOVA HCL JE INDIVIDUÁLNÍ SOLITÉR.
HLAVNÍ SVISLÉ PRŮČELÍ BUDOVY HCL JE ORIENTOVANÉ K BUDOVĚ PARLAMENTU.
TVAROVANÁ FASÁDA STŘECHY BUDOVY HCL JE KOMPONOVANÁ VE VZTAHU K SOUBORU PŘÍRODNÍCH PARKŮ A ZÁLIVU TÖÖLÖNLAHTI.
V CELKOVÉM TVAROVÁNÍ BUDOVY HCL JE INTERPRETOVÁNA PROSTOROVÝ KONCEPT ZAKLÁDAJÍCÍ OSA ALVARA AALTA.


CÍL
KROMĚ BĚŽNÝCH PARAMETRŮ KLASIFIKUJÍCÍCH PARAMETRY STAVBY VE SMYSLU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE POVAŽUJEME PŘEDNĚ ZA ZÁSADNÍ KVALITNÍ, ČAS PŘETRVÁVAJÍCÍ HLAVNÍ KONCEPT PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ A PŘESNÉ NASTAVENÍ VZTAHŮ S OKOLÍM.
NAŠÍM ZÁMĚREM JE VYTVOŘIT KNIHOVNU S TAKOVÝM PROSTŘEDÍM, JEHOŽ ATMOSFÉRA BUDE VYVOLÁVAT POCIT, ŽE SE DO NÍ MUSÍTE VRÁTIT, ANIŽ BYSTE VĚDĚLI PŘESNĚ PROČ.